Szkoła Policealna Nr 4

Lokalizacja

województwo: śląskie
powiat: Powiat m. Zabrze
gmina: M. Zabrze
miejscowość: Zabrze

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Patron szkoły:
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Szkoła Policealna Nr 4
Park Hutniczy 3
41-800 Zabrze
Poczta: Zabrze
telefon: 0322785579
fax: 0322785579
strona internetowa: www.zs17zabrze.com

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Szkoła Policealna Nr 4 (Zabrze), jest to Szkoła policealna (ponadgimnazjalna).

Statystyka

Liczba uczniów: 88
Liczba oddziałów: 4
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: śląskie
powiat:
gmina: